افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 3 February , 2023
هدف عده ای ضایع کردن مجلس بود تا نام این مجلس را مجلس حداقلی بگذارند ۲۲ بهمن ۱۳۹۹
نماینده مردم تبریز در مجلس:

هدف عده ای ضایع کردن مجلس بود تا نام این مجلس را مجلس حداقلی بگذارند

چون در سال انتخابات هستیم، سفرهای استانی دکتر قالیباف و آیت الله رئیسی در راستای کارهای انتخاباتی تلقی می شود و انتخابات بر همه این موارد سایه افکنده است و این سفر هم از این قائده مستثنی نیست.