افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
تا زمانی که از تکنولوژی برای مدیریت‌های خود بهره نگیریم ، نمی توانیم با فساد مقابله کنیم ۰۹ مرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تاکید کرد :

تا زمانی که از تکنولوژی برای مدیریت‌های خود بهره نگیریم ، نمی توانیم با فساد مقابله کنیم

حذف ارز ترجیحی به رانت خواری عده ای که با سوء استفاده های کلان ثروت‌های هنگفتی جمع کرده بودند، پایان می دهد.