افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
ریشه حوادث اخیر در کشور را در فتنه ۸۸ می بینم/شهید خواهیم داد تا مردم کشته نشوند ۱۷ آبان ۱۴۰۱
نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین

ریشه حوادث اخیر در کشور را در فتنه ۸۸ می بینم/شهید خواهیم داد تا مردم کشته نشوند

جریان معاندی که شعار آزادی را در دانشگاه صنعتی شریف فریاد می زند، آزادی را به نشستن با دختران بر سر میز سلف تنزل دادند لذا خیانت این جریان سیاسی، بی‌سابقه است و باید برای همگان افشا شود.