افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
عدم تعهد برخی از نمایندگان عامل اصلی فساد است ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

عدم تعهد برخی از نمایندگان عامل اصلی فساد است

زمانی که نمایندگان با وزرا و مدیران دولتی لابی داشته باشند رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی بدست می‌آوردند که فسادزاست و در شکل‌گیری فسادهای اقتصادی موثر است.