افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
کشف فساد بزرگ اقتصادی گندم دراستان گلستان ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
رئیس کل دادگستری گلستان خبر داد ؛

کشف فساد بزرگ اقتصادی گندم دراستان گلستان

متخلفان در این پرونده به جای انبارداری، گندم‌هایی که دولت تضمینی از کشاورزان خریده بود را با محصول بی‌کیفیت خارجی جایگزین می‌کردند و به این روش پول‌های هنگفتی به جیب زدند.