افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
کاوشگر پارکر خورشید را لمس کرد ۲۴ آذر ۱۴۰۰
برای اولین بار

کاوشگر پارکر خورشید را لمس کرد

کاوشگر خورشیدی پارکر با موفقیت از میان تاج خورشید یا جو فوقانی برای نمونه برداری از ذرات و میدان‌های مغناطیسی خورشید عبور کرده است.