افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
آماده تاسیس خانه احزاب استان تهران هستیم. ۱۱ آبان ۱۳۹۹
رضا آقاعلیخانی در دیدار خود با علی کیهانیان مطرح کرد:

آماده تاسیس خانه احزاب استان تهران هستیم.

احزاب هستند که می‌توانند در پیشبرد فضای انتخاباتی کشور نقش مهم و به سزایی را ایفا نمایند.