افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
اگر نتیجه انتخابات حداقلی هم باشد بازهم باید از مردم تشکر و قدردانی کرد ۱۲ آبان ۱۴۰۲
دبیرکل جبهه آبادگران ایران اسلامی :

اگر نتیجه انتخابات حداقلی هم باشد بازهم باید از مردم تشکر و قدردانی کرد

اگر بخواهیم عدد مشارکت رشد داشته باشد باید با مردم و تمامی گروه‌های سیاسی و اجتماعی که مخاطبین خاص خود را دارند مهربان باشیم و از تمامیت‌خواهی و سهم‌خواهی بپرهیزیم.