افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
تعطیلی مدارس یزد به دلیل آلودگی هوا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

تعطیلی مدارس یزد به دلیل آلودگی هوا

در صورت پبشبینی تداوم وضعیت شرایط اضطرار متعاقبا تصمیمات اتخاذ و اطلاع رسانی خواهد شد.