افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
عشق به تصاحب صندلیهای ریاست و کسب قدرت ، نتیجه‌ای بهتر از این را در بر نخواهد داشت ۰۳ اسفند ۱۳۹۹
عضو شورای وحدت درباره پدرسالار خواندن جامعه روحانیت مبارز ؛

عشق به تصاحب صندلیهای ریاست و کسب قدرت ، نتیجه‌ای بهتر از این را در بر نخواهد داشت

از ترس شکست برابر هم‌جناحی‌های خودی در حال خودکشی سیاسی‌اند و جامعه روحانیت را تخریب و تهدید می‌کنند چون صادق و اکثریت اصولگراها قبولش دارند.