افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
باید مسئله عدالت اجتماعی را در قلب مسائل مرتبط با توسعه قرار دهیم ۰۳ فروردین ۱۴۰۱
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد عنوان کرد ؛

باید مسئله عدالت اجتماعی را در قلب مسائل مرتبط با توسعه قرار دهیم

«ما بنام برنامه ریزی توسعه سندهای توزیع رانت تدوین کرده ایم جز استثنائاتی از بعضی جهت گیری ها اساس برنامه های میان مدت هم روی توزیع رانت استوار بوده است.