افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
بانک مرکزی تماشاچی و دنباله رو قیمت پیاده‌روها برای تعین نرخ ارز است ۲۶ آذر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دهم

بانک مرکزی تماشاچی و دنباله رو قیمت پیاده‌روها برای تعین نرخ ارز است

اگر واقعا عزم بانک مرکزی بر مدیریت بازار باشد قطعا قیمت ارز قابل کنترل است اما متأسفانه تدبیر نمی شود.