افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
انتخابات پر شور برای رفع بیکاری، فقر و حتی مسائل اجتماعی از نان شب واجب تر است ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
یادگار گرانقدر امام راحل ؛

انتخابات پر شور برای رفع بیکاری، فقر و حتی مسائل اجتماعی از نان شب واجب تر است

معنا ندارد که با نگاه تنگ نظرانه گروه هایی را از حق حضور در انتخابات محروم کنند. به چه حقی می توان پذیرفت که چند نفر با سلیقه خاص حق مردم برای حضور نماینده شان را نادیده بگیرند؟!