افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
مشکلات زیادی داریم و باید با مردم با هر فکر و سبکی دارند، زندگی کرد ۱۰ دی ۱۴۰۰
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

مشکلات زیادی داریم و باید با مردم با هر فکر و سبکی دارند، زندگی کرد

پست، مقام، ثروت، رسانه‌ها، تشویق‌ها ممکن است افراد خودشان را ببازند و فراموش کنند که چه کسی بودند.