افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
واشنگتن در استفاده از قدرت نظامی در پاسخ  به هرگونه تعرض درنگ نخواهد کرد ۲۳ بهمن ۱۳۹۹
هشدار رئیس جمهور آمریکا :

واشنگتن در استفاده از قدرت نظامی در پاسخ به هرگونه تعرض درنگ نخواهد کرد

رئیس جمهور آمریکا همچنین از آزاد شدن «لجین الهذلول» فعال حقوق بشر عربستان از زندان‌های رژیم سعودی استقبال کرد و آن را «خبر خوبی» دانست.