افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
انفجار در سایت هسته ای نطنز قابل پیش بینی بود؛ /فخری زاده را قبل از آنکه دشمن ترور کند تفکر داخلی ترور کرد ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
رییس کمیسیون انرژی در مجلس:

انفجار در سایت هسته ای نطنز قابل پیش بینی بود؛ /فخری زاده را قبل از آنکه دشمن ترور کند تفکر داخلی ترور کرد

هی نگوییم ماشین های سانتریفیوژ چه زمانی جایگزین می شود چه فرقی دارد شش ماه دیگر یا دو سال دیگر این چه تاثیری بر زندگی مردم دارد ولی فرار مغزها و فقر اقتصادی در کشور تاثیر دارد.