افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
نامه انتقادی دفتر میرسلیم به صدا و سیما ۱۳ تیر ۱۴۰۲
بیش از گذشت یک ماه از مناظره میرسلیم و رشیدی کوچی؛

نامه انتقادی دفتر میرسلیم به صدا و سیما

در روزگاری زندگی میکنیم که از اهل دانش عدّۀ کمی با هزاران محنت باقی مانده اند و درصدد آن هستند که غفلت های زمانه را فرصت جُسته، به تحقیق در علم و برپا داشتن آن بپردازند.