افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از فعالیت‌های مالی صندوق ذخیره فرهنگیان ۲۱ شهریور ۱۴۰۲
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس خبر داد :

تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از فعالیت‌های مالی صندوق ذخیره فرهنگیان

باید ثمرات صندوق ذخیره فرهنگیان در زندگی افراد شاغل فرهنگی هم دیده شود و صرفا منوط به فرهنگیان بازنشسته نشود.