افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
دکتر جان از شما بعید بود با توجه به حوادث اخیر کشور ۲۹ آبان ۱۴۰۱
احضاردکتر حسن عباسی به دادسرا !

دکتر جان از شما بعید بود با توجه به حوادث اخیر کشور

گفته می شود دکتر حسن عباسی در توئیتی به فوتبالیست‌ها اهانت کرده و همین موضوع حاشیه‌هایی را در کشور پدید آورده است.