افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی پس از فوتبال ساحلی ایران و امارات ۱۶ آبان ۱۴۰۱
فیفا و چالش این روزها؛

سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی پس از فوتبال ساحلی ایران و امارات

دولت عمارات در صورت عدم برخورد مناسب این کشور باید تبعات این اقدام ضدایرانی خود را پذیرا باشد.