افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
در جنگ رسانه ای اخیر شکست خوردیم / مسایل فرهنگی صاحب ندارد/ وزیر اقتصاد چیزی و وزیر کار چیز دیگری می‌گوید؟ ۱۹ آبان ۱۴۰۱
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین

در جنگ رسانه ای اخیر شکست خوردیم / مسایل فرهنگی صاحب ندارد/ وزیر اقتصاد چیزی و وزیر کار چیز دیگری می‌گوید؟

می خواهم بگویم در جنگ رسانه ای، شکست خوردیم و موفق نبودیم تا بتوانیم دقیق و اقناعی مقابله کنیم.

گشت ارشاد منفعت خارجی ها را تامین کرد و به سوژه ای برای تضعیف جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد ۱۹ آبان ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی

گشت ارشاد منفعت خارجی ها را تامین کرد و به سوژه ای برای تضعیف جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد

ما باید در ساختار و وظایف نیروی انتظامی تجدید نظر کنیم. و این نیرو به تشکیلاتی هم ردیف سپاه و ارتش برسد.

منتظر گزارش پزشکی قانونی درباره علل فوت خانم مهسا امینی هستیم ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
آخرین وضعیت بررسی پرونده مهسا امینی در مجلس

منتظر گزارش پزشکی قانونی درباره علل فوت خانم مهسا امینی هستیم

تا به اینجای کار تمام گزارشات درباره علل فوت خانم مهسا امینی مستند به مدارک و مستندات مثبت است به این معنا که آثار ضرب و جرح یا شکنجه یا آزار در بدن او مشاهده نشده است