افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
آیا فوران خورشیدی ژئومغناطیسی در راه زمین است؟ ۰۹ تیر ۱۴۰۱

آیا فوران خورشیدی ژئومغناطیسی در راه زمین است؟

اگر فوران خورشیدی اوایل هفته به سمت زمین در حال حرکت باشد، دانشمندان انتظار دارند که امروز (پنجشنبه30 ژوئن) به زمین برسد.