افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
تیغ  برنده‌ نظارت به خاطر حوزه‌های انتخابیه برخی از نمایندگان ذبح شد ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مجلس ؛

تیغ برنده‌ نظارت به خاطر حوزه‌های انتخابیه برخی از نمایندگان ذبح شد

در مجلس دهم گاهی مسائل ملی تحت تأثیر مصالح حوزه‌های انتخابیه قرار می‌گرفت و برخی همکاران مسائل حوزه انتخابیه خود را مهمتر از موضوعات ملی می‌دانستند.