افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
کاپیتان اوساسونا در چند متری تیم نکونام ۰۹ مرداد ۱۴۰۲
در صورت توافق

کاپیتان اوساسونا در چند متری تیم نکونام

روبرتو تورس به دلیل روابط خوب با جواد نکونام تصمیم گرفت تا پس از سالیان طولانی از اوساسونا جدا شده و لباس فولاد را بر تن کند.

اقدامات اخیراً ایران در راستای تحت فشار قرار دادن آمریکا حرف نادرستی است ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
رئیس جمهر روحانی در افتتاح طرح‌های وزارت صمت:

اقدامات اخیراً ایران در راستای تحت فشار قرار دادن آمریکا حرف نادرستی است

ما نمی‌خواهیم به آمریکا بگوییم در برابر فشار ما غیرقانونی عمل کنید. آنچه ما می‌خواهیم قانون است. بنابراین اجرا و احترام به مقررات، تعهدات و پیمان‌های بین‌المللی جزء وظایف انسانی و سیاسی همه دولت‌ها است.