افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
باید قبل از رسیدن تهران به وضعیت قرمز، برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم ۰۷ تیر ۱۴۰۰
فرمانده ستاد عملیات مقابله با ویروس کرونا استان تهران ؛

باید قبل از رسیدن تهران به وضعیت قرمز، برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم

وضعیت کرونایی شهرستان های فیروزکوه و دماوند قرمز شده است و باید نوع واریانت ویروس ارزیابی شود.