افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
ساز وکار مجلس برای ممانعت از پرداخت حقوق‌های نجومی در سال ۱۴۰۱ ۱۱ فروردین ۱۴۰۱
رئیس هیات تفحص از حقوق های نجومی در مجلس

ساز وکار مجلس برای ممانعت از پرداخت حقوق‌های نجومی در سال ۱۴۰۱

یکی از مهمترین احکام نظارتی ‎بودجه1401 مبنی بر الزام همه دستگاه‌ها به صدور تنها یک فیش حقوقی ماهانه برای کلیه پرداختی ها به کارکنان دولت است.