افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
نباید بین شما و مردم هیچ حجابی باشد/باید در کنار مردم بود و به صحبت های آنها با تواضع گوش داد ۳۰ آبان ۱۴۰۱
مرجع بزرگ شیعیان عنوان کردند؛

نباید بین شما و مردم هیچ حجابی باشد/باید در کنار مردم بود و به صحبت های آنها با تواضع گوش داد

امروز باید خدمات انقلاب را برای مردم بیان نموده و با اتحاد و همبستگی در مقابل دشمنان بایستیم.