افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
طرح صیانت از فضای مجازی بر فیلترینگ فضای مجازی نیست بلکه به دنبال ساماندهی آن در راستای حمایت از کاربران ایرانی است ۰۴ مرداد ۱۴۰۰
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست خبری :

طرح صیانت از فضای مجازی بر فیلترینگ فضای مجازی نیست بلکه به دنبال ساماندهی آن در راستای حمایت از کاربران ایرانی است

این شایعات دروغ محض است باید فضای مجازی ساماندهی شده و چارچوب قانونی برای آن تعیین شود.