افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 26 September , 2022
داریوش ارجمند رئیس‌جمهور آمریکا را حمال خطاب کرد ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
در نشست خبری فیلم روز بلوا ؛

داریوش ارجمند رئیس‌جمهور آمریکا را حمال خطاب کرد

بهروز شعیبی در ساخت تین فیلم «روز بلوا» شجاعت به خرج داده است. دل مردمی که درگیر و‌گرفتار این مشکلاتند برای این فیلم می‌تپد. این فیلم در واقع بلوای درونی روحانی را نشان می‌دهد.