افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
تائید بازداشت قائم مقام فروش ایران خودرو ۰۳ مهر ۱۳۹۸
اقدامات انقلابی و مستمر دستگاه قضا به پروندهای فساد خودروسازان ؛

تائید بازداشت قائم مقام فروش ایران خودرو

بعد از بازداشت خان کرمی، محسن ناقدی برادران با حکم مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان قائم مقام مدیرعامل در بازاریابی، فروش و امور مشتریان ایران خودرو منصوب شد.