افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
دستاوردهای غرورآفرین صنعت دفاعی کشور نمادی از شکست تحریم است ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
دکتر قالیباف در نطق پیش از دستور:

دستاوردهای غرورآفرین صنعت دفاعی کشور نمادی از شکست تحریم است

قابلیت بازدارندگی و توان دفاعی کشورمان بومی و جوشیده از فکر و توان ایرانی است و هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع از افزایش مستمر قدرت بازدارندگی ایران و تقویت توان دفاعی کشور شود.