افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
حمایت از سیاست‌های درست دولت هرگز به این معنا نیست که نمایندگان وکیل الدوله می‌شوند ۲۵ آذر ۱۴۰۰
معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری

حمایت از سیاست‌های درست دولت هرگز به این معنا نیست که نمایندگان وکیل الدوله می‌شوند

هرکسی باید دقت کند که اظهارنظرهایش منطبق با واقعیت‌های موجود و حقیقت باشد.