افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
اگرکاندیداهای اصولگرا یک دولت ائتلافی تشکیل ندهند،انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد ۰۹ خرداد ۱۴۰۰
فعال سیاسی اصولگرا عنوان کرد :

اگرکاندیداهای اصولگرا یک دولت ائتلافی تشکیل ندهند،انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد

اگر وعده ای داده شود که امکانات و مقدرات کشور قابلیت اجرای آن را نداشته باشد قاعدتا باز به بی اعتمادی مردم، حاکمیت و نظام خواهد رسید.