افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
رنجی بالاتر از جاماندن از قافله شهدا نیست ۲۳ دی ۱۴۰۰
رئیس مجلس شورای اسلامی

رنجی بالاتر از جاماندن از قافله شهدا نیست

اگر خود را وقف حل مشکلات مردم کرده و از سیم خاردارهای نفس عبور کنیم، هیچ بن‌بستی در مسیر خدمت باقی نخواهد ماند.