افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
با توجه به حاکم بودن شرایط امنیتی فیلترینگ واتس‌اپ و اینستاگرام فعلاً ادامه دارد ۱۸ مهر ۱۴۰۱
عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای

با توجه به حاکم بودن شرایط امنیتی فیلترینگ واتس‌اپ و اینستاگرام فعلاً ادامه دارد

چون در واتس‌اپ و اینستاگرام هیچ ابزار کنترلی در دست دستگاه‌های حاکمیتی ایران نیست هر نوع فعالیتی علیه جان و مال مردم اتفاق بیوفتد قابل کنترل نیست.