افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
باید در مجلس به دنبال کم کردن اختیارات سران قوا باشیم/مولدسازی، کاپیتولاسیون از نوع ایرانی است ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی

باید در مجلس به دنبال کم کردن اختیارات سران قوا باشیم/مولدسازی، کاپیتولاسیون از نوع ایرانی است

سران قوا نباید بگذارند اختیارات قانون‌گذار گرفته شود تا خودشان به مباحث ورود کنند و صرفا نماینده مجلس پاسخگو باشد!