افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
اصل ۲۷ قانون اساسی طی سال‌های بعد از تصویب قانون هنوز مغفول مانده است ۲۸ دی ۱۴۰۰
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

اصل ۲۷ قانون اساسی طی سال‌های بعد از تصویب قانون هنوز مغفول مانده است

قانون اساسی ما ابعاد بسیار مترقی دارد و بسیار با نگاه روشن به موضوعات نگریسته است که بعضی از ابعاد آن مانند این اصل ۲۷ طی سال‌های بعد از تصویب قانون مغفول مانده است.