افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
حرف معترضان باید شنیده شود/گفت‌وگوی ملی حرکتی است که باید الزامات آن را فراهم کنیم ۱۰ آذر ۱۴۰۱
رئیس خانه احزاب ؛

حرف معترضان باید شنیده شود/گفت‌وگوی ملی حرکتی است که باید الزامات آن را فراهم کنیم

اگر ما در بحث الزامات و اشتراکات به هم نزدیک شویم، حرف‌های همدیگر را بهتر می‌فهمیم.