افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
بیمه‌ی اصطلاحاً تکمیلی به ضرر سازمان تامین اجتماعی‌ست/ نگذاریم درمان مستقیم را تصاحب کنند! ۲۲ آذر ۱۴۰۱
حسن صادقی مطرح کرد؛

بیمه‌ی اصطلاحاً تکمیلی به ضرر سازمان تامین اجتماعی‌ست/ نگذاریم درمان مستقیم را تصاحب کنند!

باید به سمت کارآمدسازی درمان رایگان و حذف کامل بیمه‌ی تکمیلی برویم.