افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
تصویب قانون استاد-شاگردی یعنی نه گفتن به تمام حرکت‌های رو به جلوی تاریخی که پشت سر گذاشتیم ۳۰ آبان ۱۴۰۲
دبیرکل خانه کارگر:

تصویب قانون استاد-شاگردی یعنی نه گفتن به تمام حرکت‌های رو به جلوی تاریخی که پشت سر گذاشتیم

برای ما عجیب است کسانی امروز در تلاش هستند که با دفاع از استاد-شاگردی می‌خواهند ما را به روابط کار قرون قبل برگردانند.