افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
اگر می‌خواهیم تولید در کشور کارآمد شود باید بر روی آموزش و مهارت هزینه کنیم ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
رییس موسسه دین و اقتصاد ؛

اگر می‌خواهیم تولید در کشور کارآمد شود باید بر روی آموزش و مهارت هزینه کنیم

واقعا سرزمین جالبی داریم که با سیاست‌های تورم‌زا عدالت برقرار می‌کنند و خشن‌ترین روش‌های تورم‌زای را با نام مبارزه با رانت انجام می‌دهند.