افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
دشمنان آرزوی براندازی و تجزیه‌طلبی را به گور خواهند برد ۲۸ مهر ۱۴۰۱
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی

دشمنان آرزوی براندازی و تجزیه‌طلبی را به گور خواهند برد

ما نمایندگان و مسئولان نظام شهامت آن را داریم که درباره کوتاهی‌ها عذرخواهی کنیم، چیزی که در دنیا وجود ندارد.