افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
تصمیم‌گیری دولت سابق برای تعیین نرخ 4200 تومانی ارز اثرات قابل توجهی در نظام تولید بر جا گذاشته است ۲۵ دی ۱۴۰۰
نایب‌رئیس هیأت تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد «ارز 4200 تومانی»

تصمیم‌گیری دولت سابق برای تعیین نرخ 4200 تومانی ارز اثرات قابل توجهی در نظام تولید بر جا گذاشته است

دو پیشنهاد وجود دارد؛ پیشنهاد اول پرداخت یارانه به صورت نقدی است که مخالفان جدی دارد و دومین پیشنهاد نیز ارائه یارانه به صورت ریالی در زنجیره تولید است.

نمی دانیم چرا عده ای دنبال ایجاد ناامیدی در جامعه هستند/  دهه‌فجر آغاز  واکسیناسیون گروه‌های پرخطر ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
سخنگوی دولت در نشت خبری:

نمی دانیم چرا عده ای دنبال ایجاد ناامیدی در جامعه هستند/ دهه‌فجر آغاز واکسیناسیون گروه‌های پرخطر

هرگونه پیشرفت در رابطه با آمریکا به گام های عملی واشنگتن در بازگشت به تعهداتش بستگی دارد و پنجره فرصت نه تنها برای آمریکا بلکه برای اعضای اروپایی برجام نیز در عمل به تعهداتشان بسیار محدود است.