افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
بروکراسی پیچیده اداری در کشور یک شبه به وجود نیامده که یک شبه جمع شود ۲۹ آبان ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

بروکراسی پیچیده اداری در کشور یک شبه به وجود نیامده که یک شبه جمع شود

ضعیف بودن ضمانت اجرا در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به عدم اجرای درست این قانون دامن زده است.

با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار منافع شخصی افراد در صدور مجوز از بین می رود ۱۳ شهریور ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ؛

با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار منافع شخصی افراد در صدور مجوز از بین می رود

این قانون می‌تواند از فساد در خیلی از مراحل اداری صدور مجوز جلوگیری کند.