افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
آسیب های آزادی و شفافیت به مراتب کمتر از پنهان کاری و برخوردهای امنیتی است ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
عضو فراکسیون امید مجلس ؛

آسیب های آزادی و شفافیت به مراتب کمتر از پنهان کاری و برخوردهای امنیتی است

دولت سال‌هاست که می خواهددرباره قانون جامع مطبوعات و نظام صنفی رسانه لایحه دهد، اما تا امروز از این لایحه خبری نیست و مجلس اتفاقا هر دو موضوع را به صورت طرح ارائه دادیم، امامتاسفانه زمان گذشت و هنوز به سرانجام نرسیده است.