افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
مجلس در حوزه تولیدات دانش‌بنیان به وظیفه ذاتی خود مبنی بر قانونگذاری و ریل‌گذاری عمل کرده است ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

مجلس در حوزه تولیدات دانش‌بنیان به وظیفه ذاتی خود مبنی بر قانونگذاری و ریل‌گذاری عمل کرده است

شرکت‌های دانش‌بنیان باید اعتماد مخاطبین خود را با ارائه خدمات خوب جلب کنند،

مجلس و دولت باید در سال‌ جدید کمک کنیم تا صنایع بزرگ دانش‌بنیان شوند ۰۲ فروردین ۱۴۰۱
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

مجلس و دولت باید در سال‌ جدید کمک کنیم تا صنایع بزرگ دانش‌بنیان شوند

وقتی می‌گوییم اقتصاد و تولید دانش‌بنیان، منظور این است که وزارت صنعت و وزارت اقتصاد و نظام تأمین مالی و شبکه بانکی کشور باید نقش‌آفرینی جدی داشته باشند.