افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
برنامه تشویقی مدیریت ارشاد استان البرز برای بانوانی که به رعایت امر حجاب و پوشش اسلامی اهتمام ورزند ۲۹ فروردین ۱۴۰۲
جابری انصاری خبر داد ؛

برنامه تشویقی مدیریت ارشاد استان البرز برای بانوانی که به رعایت امر حجاب و پوشش اسلامی اهتمام ورزند

همانگونه که با نقض کنندگان حجاب از طریق قانون برخورد می شود، بانوانی هم که حجاب کامل را الگوی حضور خود در اجتماع قرار داده اند برای تشویق، چادر هدیه فرهنگی می گیرند.