افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
برنامه جراحی بزرگ‌ اقتصادی دولت کمک به مردم است / اصل کار اصلاحات اقتصادی دولت درست است ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

برنامه جراحی بزرگ‌ اقتصادی دولت کمک به مردم است / اصل کار اصلاحات اقتصادی دولت درست است

وقتی ارز 4200 و 22 هزار تومانی داریم و آرد 800 تومانی را چهل تومان توزیع می‌کنند، معلوم است که در اینجا فساد رخ می‌دهد. همه نیز به این موضوع اعتقاد دارند.