افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
طرح عفاف و حجاب مورد وفاق همه مسئولان کشوراست /وضعیت حجاب از گذشته هم بهتر خواهد شد ۱۷ فروردین ۱۴۰۲
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

طرح عفاف و حجاب مورد وفاق همه مسئولان کشوراست /وضعیت حجاب از گذشته هم بهتر خواهد شد

طرح عفاف و حجاب کارشناسی شده اما زمانی یک طرح پشتیبانی قانونی و ضمانت اجرایی دارد که به رای نمایندگان برسد.