افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
نمایندگان مجلس  به طور جدی جهت گیری های مالیاتی لایحه بودجه 1401 را زیر ذره بین قرار دهند ۲۷ دی ۱۴۰۰
کارشناس ارشد مسئل اقتصادی

نمایندگان مجلس به طور جدی جهت گیری های مالیاتی لایحه بودجه 1401 را زیر ذره بین قرار دهند

تعداد خانوارهای زیر خط فقر به 10 میلیون رسید بنابراین نباید با قیمت های کلیدی ارز، حامل های انرژی و نرخ بهره شوخی کنیم  ما با پدیده قیمت گذاری دلبخواهی مواجه شده ایم